Motorik och kroppskontroll – Förskola

Motorikens grunder i lekfulla övningar - Förskola

Du lär dig hur medveten motorikträning och en ökad kroppskontroll kan påverka barn positivt.

I denna workshop ger vi grunderna för hur vi kan stimulera barn till en god motorik och kroppsuppfattning. Genom medveten lek och rörelse utvecklar vi barnens motorik och även deras nervsystem. Vi vill stärka barnen så att de tidigt får en positiv bild av rörelse och en god kroppskontroll. Vi visar hur ni medvetet kan träna de olika motoriska momenten på ett lekfullt sätt. Vi varvar fakta med teori, forskning och lekfulla övningar.

Vi kommer att träna både grovmotorik och finmotorik.

Workshopen ger en bra grund och förståelse för barns motoriska utveckling och fakta kopplas till forskning. Idag vet vi att barn som har bättre motorik har bättre förutsättningar att:

  • Delta i lekar och aktiviteter
  • Har bättre kognitiva förutsättningar
  • Har lättare att lära sig matte, svenska och engelska
  • Ger ett ökat välmående och en bättre självkänsla.

Workshopens innehåll kopplas till forskning och till Lpfö18.

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.