Workshops

Workshops skolan

Digital workshop för er som arbetar i skolan

Det finns stora vinster med att införa fysisk aktivitet i skolan!

I den här kursen får ni mängder av praktiska tips, idéer och material. Fakta kombineras med inspiration och material ni kan använda direkt i er verksamhet, oavsett om det är på fritids, raster, under lektioner eller i hemmet.

Enkelt att starta!

Kursen är tillrättalagd så att ni tar med er kunskap och övningar direkt in i verksamheten, utan extra planeringstid. Under kursen får ni tillgång till en stor rörelsebank i form av ett material med QR-koder som leder till filmade Brain breaks, rörelseprogram, kopieringsmaterial, bildstöd, och andra hjälpmaterial. Det gör att ni på ett lätt sätt kan sprida kunskapen vidare till era elever!

Ni kommer att få svar på frågan om varför det är bra med rörelse i skolan! Tips på hur ni på olika sätt kan genomföra rörelseinslag på under hela skoldagen och samtidigt anpassa inslagen så att alla elever vill och kan delta. 

Genom tydliga strategier visas vägen till fördjupad kunskap och tar er med på en lärresa som går hand i hand med aktuell forskning och läroplanen. 

8 fristående avsnitt

Lär dig mer om motorikens grunder och skapa förutsättningar för mer rörelseglädje och puls i förskolan.

Följ med på en lärresa!

Kursen baseras på aktuell forskning och stöds av läroplanerna. Kursen ger konkreta tips, filmade program, Brain breaks, bildstöd och tydliga strukturer.

När och var du vill

Gå kursen i din egen takt, när det passar dig och repetera så många gånger du vill.

LEKTION

7 min

AKTIV TID

10 min

ÖVNINGAR

--

Presentation och introduktion

Häng med oss!

 • Det är vi som är Träning i Livet
 • Kursinnehåll
 • Genomgång av kursens upplägg

LEKTION

43 min

AKTIV TID

75 min

ÖVNINGAR

8

Avsnitt 1

Boosta hjärnan med rörelse!

 • Vad är fysisk aktivitet och hur påverkas hjärnan av rörelse?
 • Pulsträning i form av korta enkla övningar, lekar och pulspass som kan användas i klassrummet, på idrotten och i samband med rastaktiviteter.
 • Forskning och rekommendationer kring rörelse.
 • Tips på hur man kan motivera elever att röra sig mer.
 • Tips på hur man kan uppfylla rekommendationer utan att ha intresse för sport och idrott.
 • Många elever mår bra av extra rörelse. Individuell träning är viktigare än man tror!
 • Korta stunder av rörelse skapar förutsättningar för bättre inlärning och ökad koncentration.
 • Lgr 11 koppling till fysisk aktivitet under hela skoldagen.

LEKTION

28 min

AKTIV TID

50 min

ÖVNINGAR

5

Avsnitt 2

Vad händer när man väver in fysisk aktivitet under lektionerna?

 • Väck kroppen, öka koncentrationen och få bättre minne med hjälp av fysisk aktivitet.
 • Signalsubstanser och hormoner som påverkas av fysisk aktivitet och gynnar inlärningen.
 • Dra nytta av effekterna av fysisk aktivitet!
 • Korta lekfulla rörelseövningar som kan användas i klassrummet, på fritids och under raster.

LEKTION

30 min

AKTIV TID

60 min

ÖVNINGAR

9

Avsnitt 3

Brain breaks - När behöver du din rörelsepaus?

 • Vad är Brain breaks?
 • Introducera rörelse tidigt för att få bästa effekt!
 • Varför är det viktigt med korta rörelsepauser? Vem behöver dem och när tar vi dem?
 • Enkla och goda strukturer för att kan lyckas med Brain breaks.
 • Stor övningsbank med olika typer av Brain breaks.

LEKTION

30 min

AKTIV TID

45 min

ÖVNINGAR

2

Avsnitt 4

Rörelse och koncentration - Visst finns det en koppling!

 • Forskning och studier som visar sambandet mellan fysisk aktivitet och koncentration.
 • Tips på hur högintensiv träning i klassrummet kan skapa förutsättningar för ökad koncentration.
 • Inför fysisk aktivitet och få eleverna att koncentrera sig längre stunder och minska störande beteende.
 • Filmade rörelseprogram att använda direkt i klassrummet, på rasten eller fritids.

LEKTION

17 min

AKTIV TID

17 min

ÖVNINGAR

--

Avsnitt 5

Ge elever möjlighet att lyckas! Inför hjälpmedel

 • Skapa en korg med hjälpmedel som dina elever kan behöva.
 • Vilka barn gynnas av hjälpmedel?
 • Checklista på olika hjälpmedel.

LEKTION

41 min

AKTIV TID

70 min

ÖVNINGAR

12

Avsnitt 6

Lärfys! Rörelse + inlärning = sant

 • Lärfys - fysisk aktivitet kopplad till skolans olika ämnen. Hoppa in glosor, balansera svenska ord osv Presentation av olika strukturerna för ökad rörelse och inlärning.
 • Forskning och studier visar koppling mellan fysisk aktivitet och kunskap.
 • Skapa "rörelserum” i korridorer och grupprum.
 • Tejpade strukturer skapar nyfikenhet och rörelse.
 • Bygg olika strukturer och koppla dem till skolans alla ämnen.

LEKTION

1 min

AKTIV TID

10 min

ÖVNINGAR

--

Avsnitt 7

Starta nu! Hur startar du?

 • Summering av kursen.
 • Hur fortsätter du ditt arbete med daglig fysisk aktivitet?
 • Tips och pepp för att starta eller ta nästa steg med fysisk aktivitet i klassrummet.

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.