Workshops

Inspirerande workshops och föreläsningar

Vi föreläser gärna hos er!

God hälsa, självkänsla och psykiskt välmående

Genom att skapa förutsättningar för en faktisk och upplevd hälsa på lika villkor skapar vi en mer hållbar framtid för våra barn och unga.

I föreläsningen ”God hälsa, självkänsla och psykiskt välmående” får ni ta del av olika strategier för att nå så många som elever som möjligt. Föreläsningen erbjuder mentala strategier, kamratstärkande övningar, andning, avslappning, massage, pulshöjande aktiviteter och lugna och aktiva brain breaks. Vi fokuserar på olikheter och vart vi kan möta våra elever, både i relationer och genom pedagogiska strukturer.

Vi ger er strategier, strukturer, praktiska tips och en övningsbank för ökat välmående i skolan.

Undersökningar visar att många grupper är utsatta för ohälsa och att upplevd stress och psykiskt lidande ökar. Psykisk ohälsa orsakar lidande och leder till skolsvårigheter och ökad skolfrånvaro. Skolan är en av de viktigaste platserna att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Vi vill gärna besöka er och dela med oss av erfarenheter.

Under workshopen får deltagarna ta del av en stor övningsbank som kan användas direkt tillsammans med eleverna.

Fin Bild

Så här tycker våra användare

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.