Träning i livet

God motorik och kroppskontroll!

Hinderbana eller stationsträning?

Hinderbana är galet roligt men är det verkligen här man tränar motorik och kroppskontroll på bästa sätt? Man behöver inte välja men måste man skulle vi tipsa om stationsträning. I stationsträning tränas rörelsen flera gånger i ett lugnt tempo. Medan det i hinderbanan går snabbare. När barnet har svårigheter att utföra rörelsen korrekt hittar de sitt egna sätt att ta sig fram men det innebär också att den korrekta rörelsen inte befästs på rätt sätt.

Väljer man stationsträning framför hinderbana kommer barnet utveckla och träna sin motorik. Eller barn, att träna motorik kan man göra oavsett ålder! 

När vi utför en rörelse långsamt hinner nämligen hjärnan uppfatta rörelsen och befästa den. Ett tips kan därför vara att göra ett litet motoriskt gym hemma eller i verksamheten. Genom att tejpa en 1.4 x 1 meters stor ruta på golvet har man snabbt och enkelt markerat ett gym. Ibland lägger vi även ut pusselmattor för att markera istället för tejp, se bild. 

Vill ni också ha en flagga eller en banderoll som markerar er skola eller förskolas gym? Ert namn kommer att pryda flaggan/banderollen 

Skolan har en hoppande pinngubbe.

Banderoll 1 x 2 meter – 990:-
Flagga med mast – 1600:-
Kryssfot till flagga – 600:-

Priset är exkl moms.

Maila: info@traningilivet.se

Gym!

Starta från början! Det kommer vi att göra när vi förklarar hur gymmet kan användas. Bygger man gymmet i förskolan eller skolan är det till för alla oavsett svårigheter. Genom att ha extra koll på de som har svårigheter, kan man stötta lite extra och se till att de tränar korta stunder varje dag. 

Gymmet byggs upp på en bra plats där den syns men inte stör. Vill man lägga extra fokus på att skicka med rörelsen till föräldrar kan man bygga gymmet i exempelvis kapprummet.

I det här exemplet utgå vi från barnets första rörelse vilket är lyfta huvudet från liggande läge. Det är den första rörelse som barnet lär sig. Det är också en rörelse som kan påverka om barnet kan simma. Rörelsen hjälper nämligen inte bara bålen, nacke och axlar utan lär barnet att separera över och underkropp. Vissa barn har lättare att simma under vatten för när de lyfter huvudet ovanför vattenytan sjunker benen eftersom de inte lärt sig att separera över- och underkropp. En annan situation är barn som ofta sitter och hänger över bordet. Äter, ritar, skriver med huvudet nära bordsskivan kan vara hjälpta av denna övning. 

Börja med en tydlig instruktion av grundrörelsen. I det här fallet, ligga på mage, fötterna mot golvet under hela övningen och lyft överkroppen, helst utan att stödja händerna mot golvet. När barnet klarar det kan man be dem hålla händerna i luften medan de utför olika moment. 

För att barnet inte ska tröttna eller känna att de inte behärskar rörelsen, byt övning ofta. 

Träna dessutom ofta, gärna ett par gånger om dagen. Hellre flera korta stunder än att pressa sig till längre stunder.

När barnet känner att de klarar av rörelsen skapas rörelseglädje, självförtroende och skratt. 

När barnet klarat, går man vidare till rulla, åla, stödjer, krypa osv. Tänk på att barnet måste få chans att träna rörelsen ofta. Gå därför inte vidare till nästa moment för snabbt utan låt barnet träna rörelsen minst en gång per dag i en vecka innan ni går vidare – det gör att kroppen hinner befästa rörelsen. 

Nedan har vi samlat mängder av förslag som kan placera i sitt gym när man tränar på att lyfta på huvudet. Olika övningar för olika åldrar. 

Längst ner finner du forskning!

 

Klickens Grovmotorik

Motorisk träning är grundläggande för barnets utveckling. Låt Klicken, Pricken och Droppen leda er. Materialet inner 30 kort med sagor och tillhörande övningar. Tanken är att Klicken ska anordna ett OS men för att kunna delta behöver man träna sina grunder. När barnet gjort alla övningar har de tränat alla sina grundrörelser. 

Alla våra material finns även på Läromedia – Sök på Träning i Livet

Klickens Finmotorik

Träna kroppens små muskler tillsammans med Klicken, Pricken och Droppen. När barnen får god kontroll över sin kropp fungerar små saker i vardagen lättare. Materialet innehåller 27 kort med sagor och tillhörande övningar. I sagan träffar Klicken en trollkarl och bestämmer sig för att bli flink i sina rörelser. De övar sina små rörelser för att kunna möta trollkarlen på nytt och trolla tillsammans.  

Alla våra material finns även på Läromedia – Sök på Träning i Livet

Forskning

Bunkeflomodell är en av Sveriges största studier om fysisk aktivitet. I studien framkom att över 40 procent av alla barn med motoriska svårigheter hade koncentrationssvårigheter. Efter att ha tränat motorik 2 x 40 minuter i veckan under tre månader blev motoriken och även koncentrationen avsevärt bättre. När eleverna gick ut nian hade 93 procent god kroppskontroll jämfört med kontrollgruppen där 53 procent av eleverna hade god kroppskontroll. Eleverna tränade i grupp tillsammans med andra elever. Läs mer om studien.

En analys av Bunkeflomodellen blir att man måste träna motorik för att få bättre motorik. Det är inget man växer ikapp. Det visar även en annan studie av Mats Niklasson och hans team som under tre år följde 15 vuxna och 100 unga som tränade motorik och specifika rörelse 15 min per dag. Läs mer om studien. 

En annan intressant koppling är att man kan få bättre motorik av att träna pulshöjande aktiviteter. Det beror på att när vi rör om frisätter kroppen extra mycket dopamin. Dopamin förekommer i en rad viktiga system som bland annat reglerar motorik, vakenhet, glädje, entusiasm, uppmärksamhet och motivation. Testa själv genom att gruppen får göra exempelvis ett skidåkarhopp eller korsrörelse innan ett pulspass. Ni instruerar hur korsrörelsen/skidåkarhoppet ska utföras och sen gör ni rörelsen tillsammans: 10-15 upprepningar. Kör sedan ett pulspass på minst fyra minuter men helst i 10-20 minuter. I er grupp kommer det att finnas barn och unga som har svårt att utföra rörelsen innan pulspasset men efter passet kan rörelsen bli enklare. Det beror på dopaminet. 

Bunkeflomodellen visar även att det finns ett samband mellan god motorik och bra självförtroende och självkänsla. En slutsats kan vara att det är lättare att vara delaktig i lekar, föreningsliv, idrott och andra aktiviteter när man har god kroppskontroll.

Börja tidigt. Ju tidigare dess bättre. Ett rörelserikt liv under det första året av barnets första har nämligen visat ge goda resultat på kognitivt tänkande. 18 månaders barn med god kroppskontroll hade lättare för att flytta klossar till rätt plats än barn med sämre motorik. Ett bra tips är därför att skippa gåstolar, hoppgungor, batteridrivna bilar som barnet åker i utan istället låta barnet ha mycket golvtid och när barnet lärt sig gå, låt det gå så mycket som möjligt, gärna på olika underlag. Det ökar bättre motorik och ger bättre balans vilken är en stor grundbult för barnets utveckling. Läs Gottwalds studie här.

 

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.