Inspiration

Länkar till forskning, intressanta artiklar och träningsprogram.

Klicken, Pricken och Droppen önskar alla en underbar Alla hjärtans dag. Gör som Klicken och vännerna och dela ut hjärtan till alla

Ladda ner Julens Gym

Varje hösttermin delar vi ut ett nytt ”Gym”. Nu kan du ladda ner Tomtens Gym och räkna ner dagarna till jul. ”Tomtens

Ladda ner Klickens gym

Klicken med vänner står för rörelseglädje! Klicken, Pricken och Droppen är nämligen tre färgklickar som måste röra sig för att inte stelna.

Tärningskul

Passa på att köra en rörelsespel på lika villkor oavsett om ni är i förskolan, skolan eller hemma. Tärningskul funkar för alla

BOKSTAVSBINGO

Ladda ner och skriv ut bokstavsbingot och ta med det ut. Bingo innehåller bokstäver och rörelser. När ni utfört en rörelse eller

Checka barnets grovmotorik!

Del 1 – Vad är grovmotorik? God motorik och kroppskontroll är kanske den bästa present som man kan ge ett barn! När

Studier visar att förskolan och skolan har möjligheter att bidra till bättre psykisk hälsa bland barn. Insatser som syftar till att öka

Upp till 5 miljoner dödsfall per år kan undvikas om vi är mer aktiva. I en tid då många människor är hemma

SUPERSET

Utför övningarna under 30 sekunder eller reglera tiden så den passar dig. Genomför två övningar i direkt följd två gånger, utan att

Pulskort

KORTA PULSPASS KAN GÖRA SKILLNAD – LADDA HEM VÅRA PULSKORT OCH TESTA I SKOLAN, HEMMET ELLER FÖRSKOLAN!  Pulskorten finns i boken Aktiv

Ta vad du behöver

Ta vad du behöver. Dra en lapp och utför ett uppdrag!  Rastuppdrag, familjeuppdrag, eller uppdrag när barnen är klara med sina uppgifter

”Träning gör dig smart”

Det är sedan tidigare känt att regelbunden fysisk träning inte bara förbättrar den fysiska och mentala hälsan utan även kognitiva funktioner. Men

Musikstopp med Pricken

Klicken, Pricken och Droppen är färger som rymt från en palett i en konstnärs ateljé. Om de inte rör på sig kommer

Kryssa rutan med Klicken

Klicken, Pricken och Droppen är färger som rymt från en palett i en konstnärs ateljé. Om de inte rör på sig kommer

Gå på gym med Klicken

Klicken, Pricken och Droppen är färger som rymt från en palett i en konstnärs ateljé. Om de inte rör på sig kommer

Pulsträning – Stegen

Klicken, Pricken och Droppen är färger som rymt från en palett i en konstnärs ateljé. Om de inte rör på sig kommer

Pulskul – Kör pinnen med Droppen

Klicken, Pricken och Droppen är färger som rymt från en palett i en konstnärs ateljé. Om de inte rör på sig kommer

Träna Tabata med Klicken med vänner

Klicken, Pricken och Droppen är färger som rymt från en palett i en konstnärs ateljé. Om de inte rör på sig kommer

Klicken, Pricken och Droppen är färger som rymt från en palett i en konstnärs ateljé. Om de inte rör på sig kommer

Pulskul – Hitta färgen

Klicken, Pricken och Droppen är färger som rymt från en palett i en konstnärs ateljé. Om de inte rör på sig kommer

Klicken rörelsetärning

Skapa en rörelsetärning genom att skriva ut dokumentet, klippa ut och limma ihop tärningen. Slå tärningen och utför rörelsen! Klicken med vänner

Riktlinjer från WHO, barn 3-5 år

LEK & AKTIVITET HELA DAGEN FÖR BARN 3-5 ÅR I denna åldern blir barnen alltmer säkra i sina rörelser. De klättrar, balanserar

Barn med adhd har ofta svårt att sitta still och rör sig ofta i klassrummet. Däremot kan de sitta länge framför datorn

Träna utomhus

Tisdagen den 24 mars kom Folkhälsomyndigheten med beskedet om att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska

Ta en aktiv paus

Ta en aktiv paus  Skriv ut programmet och kryssa en ruta för varje utförd upprepning! Kan användas av både barn och vuxna,

Riktlinjer från WHO, barn 1-2 år

LEK & AKTIVITET HELA DAGEN FÖR BARN 1-2 ÅR Under åldern 1-2 år händer det mycket i barnets utveckling. Barnet säger sina

Riktlinjer från WHO, barn 0-1 år

LEKFULLA AKTIVITETER OCH MINST 30 MINUTER PÅ MAGEN Visste ni att barn under 1 år rekommenderas att ligga på magen i 30

PAR – Huvud, axlar, knä och tå

En rolig parövning på en favorit av barnvisa. Ställ er framför varandra och följ med i sången. Perfekt att använda när man

Puls för lärande och hälsa

Pulshöjande aktiviteter i skolan kan förbättra hälsa och välbefinnande samt villkoren för elevers lärande och prestation. Den 17 November 2019 publicerade Lindgren,

Passa på ett ta en tur i skogen under fina höstdagar! Du kan på ett lätt sätt boosta immunförsvaret så att din

Rörelse, bra mat och vatten? Kan det göra någon skillnad på hur vi presterar på prov och tester? Genom att ge hjärnan

Vad händer när man startar en matematiklektion med 7 minuters pulsträning? Den frågan ställde man sig i Helsingborg och bestämde sig för

Låt barnet tillbringa små korta stunder på magen. Se till att barnen har något som intresserar dem framför sig. Det bästa är

Bingo

Kasta tärningen. Utför rörelsen och kryssa rutan. Tävla mot en vän eller spela tillsammans. I det här inlägget delar vi ett kort

Tydlighet – Hur mycket behöver barnen röra sig för att komma upp i 60 minuters daglig fysisk aktivitet? Om vi ändrar synen

Genom att hjälpa barn och unga att hitta fysiska aktiviteter redan innan vuxenlivet kan vi skapa bra struktur för ökat välmående hela

Nästan alla patienter erbjuds delta i en Hjärtskola efter deras första hjärtinfarkt. De som väljer att delta i hjärtskolan lever längre än

Gör en riskrage för ökad koncentration Har du ett barn med koncentrationssvårigheter i din närhet? Ett barn som ibland känner oro och

Rörelseglädje – Alfabetet

Träna alfabetet med korsrörelser. Säg bokstaven högt och slå samtidigt på en kroppsdel. Utför rörelsen i kors. Starta med vänster hand på

Signalen

Utse en spelledare. Kom överens om rörelser som skall utföras på given signal. Stamp med foten, kan exempelvis betyda att deltagarna ska

STUDIEN SOM PRESENTERADES DEN 30 AUGUSTI 2019 VISAR ATT PSYKISK OHÄLSA ÖKAR BLAND UNGA – SPECIELLT BLAND FLICKOR . Den tredje och

Lägg namnen serotonin, dopamin, noradrenalin och endorfin på minnet. De tre första tre viktiga signalsubstaner medan endorfin är ett hormon. När man

5 minuter rörelse, kan det verkligen göra skillnad för koncentrationen hos personer med ADHD? Det menar forskare som funnit en tydlig koppling

2-minutaren

2 minuter Träningsprogrammet 2 – minutaren består av fyra olika övningar. Varje övning utförs i 30 sekunder. ”2 – minutaren” är ett rörelsekoncept från

30/30 puls & styrka

4 minuter 30/30 Kraft och Styrka är Träning i Livets eget program. Vi varvar statisk och dynamisk träning under 4 minuter. 30

Är du uppväxt nära naturen? Ny forskning visar att tillgång till grönområden som barn gynnar den psykiska hälsan som vuxen. Med fler

Niklasson, Rasumssen, Niklasson och Norlander visar i sin studie att motoriska problem inte försvinner med åldern. Sensomotoriska problem i den tidiga barndomen bör därför tas på allvar. Studien visar även att även samma diagnostiska instrument och behandlingsmetoder kan användas för både barn och vuxna med motoriska svårigheter.

Erwin et al. uppger att det finns mycket forskning kring positiva effekter av fysiska aktiviteter i klassrummet och att forskningen har ökat

Små barn med bra motorik har bättre inlärningsförmåga än barn med sämre motorik. Janna Gottwalds banbrytande forskning har fått internationell uppmärksamhet. Studien

Genom att förlägga gymnastik eller rörelseträning några timmar efter en lektion med intensiv inlärning gynnas arbetsminnet hos barn, visar en forskningsstudie från

I november 2015 publicerade Håkan Westerblad en rapport om hur högintensiv träning ”kickstartar” kroppen genom att nybilda mitokondrier. Hur kan vi dra

Här kan ni läsa både om hur hjärnan fungerar och spela Bamses hjärnspel. Läs mer här

Vår hjärna är viktig och vi vill veta mer om den! Hur hjärnan är uppbyggnad och vilken påverkan den har för vår

Föreläsning av Anders Hansen

Rörelse och fysisk aktivitet är otroligt viktigt för kroppen och hjärnan. I Anders Hansens bok Hjärnstark, kan vi ta del av vad

Erwin et al. uppger att det finns mycket forskning kring positiva effekter av fysiska aktiviteter i klassrummet och att forskningen har ökat

För hjälpa barn med barn med ADHD eller koncentrationssvårigheter hänvisar vi till en studie som gjorts vid University of Central Florida 2015.

Parks et al. beskriver hur amerikansk forskning länge vetat om att fysisk aktivitet i klassrummet har flera fördelar. Man menar att genom

Hur många steg rekommenderas att barn och ungdomar ska ta varje dag? Detta diskuterar i en studie från 2011. Forskarna har kommit

Räkna ner

5 minuter I rörelseprogrammet Räkna ner utförs 9 olika rörelser i olika tidsintervaller från 60 till 10 sekunder. ”Räkna ner” är ett rörelsekoncept från

I Journal of Applied School Psychology, 2010 presenterades en studie vars syfte vara att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra

Hjärnan mår bra av massage

Resultaten från de fyra delstudierna tyder på att mänsklig beröring i form av massage aktiverar ett specifikt hjärnområde som är kopplat till

En vetenskaplig studie från 2014 visade att mer fysisk aktivitet på schemat gav förbättrade skolresultat i svenska, matematik och engelska. Forskarna kunde

Våra barn och ungdomar rör sig alltför lite! Läs mer om folkhälsans resultat från 2017/18 och ta del av en artikel i

Träna till 100

2.30 I rörelseprogrammet Träna till 100 utförs totalt 100 rörelser, 10 upprepningar av 10 olika rörelser. ”Träna till 100” är ett rörelsekoncept från Träning

2013 publicerades en studie i Journal of Child and Family Studies. Syftet var att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra

Förskolegårdens storlek är kopplad till hur barnen rör på sig. Ju större förskolegård, desto mer aktiva är barnen, menar Daniel Berglind, forskare

Dra bilen i banan

TABATA

4 minuter Tabata innehåller 8 intervaller, där man tränar i 20 sekunder och vilar i 10 sekunder. Musiken ger en tydlig angivelse om

Sittande TABATA

4 minuter Tabata innehåller 8 intervaller, där man tränar i 20 sekunder och vilar i 10 sekunder. Musiken ger en tydlig angivelse om

Oxytocinets effekter

Oxytocin är ett av kroppens hormon som utsöndras från hypofysen, “må-bra-hormon” eller “kärlekshormor brukar oxytocinet ibland kallas. Flera studier visar att hormonet

Yoga och ADHD

I denna studien ville man undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde ge en effekt på pojkar med diagnosen Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder

Forskarns syfte var att undersöka om meditationen kunde vara en metod för att främja typiska beteenden hos barn med ADHD-diagnos; såsom humörsvängningar,

Barn med ADHD förbättrade sina resultat efter yoga- och mindfulnessövningar Studiens syfte var att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra

2010 presenterades en studie där forskarna ville undersöka om ett program med yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde användas som åtgärdsprogram i förebyggande

Träna till 100

2.40 minuter I rörelseprogrammet Träna till 100 utförs totalt 100 rörelser, 10 upprepningar av 10 olika rörelser. ”Träna till 100” är ett rörelsekoncept från

Rulla in bilen

I studie som publicerats i Journal of Abnormal Child Psychology testades 62 pojkar mellan 8 och 12 år. Drygt hälften hade adhd medan pojkarna

Bunkeflomodellen

I våra föreläsningar använder vi oss till stor del av det resultat Ingegärd Ericsson visade fram år 2003 i Bunkefloprojektet. Även uppföljningsstudien

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.