Inspiration

Länkar till forskning, intressanta artiklar och träningsprogram.

  • Alla artiklar
  • Brain Breaks
  • Forskning
  • Klicken med vänner
  • Tips
  • Träningsprogram
Forskning

GOLVTID VIKTIGT FÖR BARNS MOTORISKA UTVECKLING!

Låt barnet tillbringa små korta stunder på magen. Se till att barnen har något som intresserar dem framför sig. Det bästa är om du som …

Läs mer
Kalender 4
Tips

Bingo

Kasta tärningen. Utför rörelsen och kryssa rutan. Tävla mot en vän eller spela tillsammans. I det här inlägget delar vi ett kort från vårt material …

Läs mer
60 Minuter Til
Tips

Ändra synen på fysisk aktivitet och öka medvetenheten!

Tydlighet – Hur mycket behöver barnen röra sig för att komma upp i 60 minuters daglig fysisk aktivitet? Om vi ändrar synen på fysisk aktivitet …

Läs mer
IMG 3213
Forskning

Bättre kondition minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar i alla åldrar.

Genom att hjälpa barn och unga att hitta fysiska aktiviteter redan innan vuxenlivet kan vi skapa bra struktur för ökat välmående hela livet! I veckan …

Läs mer
Ta Vad D
Tips

Ta vad du behöver

Ta vad du behöver. Dra en lapp och utför ett uppdrag!  Rastuppdrag, familjeuppdrag, eller uppdrag när barnen är klara med sina uppgifter i skolan och …

Läs mer
Skärmavbild 2019 09 19 Kl. 16.03.33
Forskning

Halverad dödlighet bland infarktpatienter

Nästan alla patienter erbjuds delta i en Hjärtskola efter deras första hjärtinfarkt. De som väljer att delta i hjärtskolan lever längre än de som tackar …

Läs mer
IMG_8452-2
Tips

Gör en riskrage för ökad koncentration

Gör en riskrage för ökad koncentration Har du ett barn med koncentrationssvårigheter i din närhet? Ett barn som ibland känner oro och behöver känna extra …

Läs mer
Skärmavbild 2019 09 07 Kl. 10.46.17
Brain Breaks

Rörelseglädje – Alfabetet

Träna alfabetet med korsrörelser. Säg bokstaven högt och slå samtidigt på en kroppsdel. Utför rörelsen i kors. Starta med vänster hand på höger fot, fortsätt …

Läs mer
Skärmavbild 2019 09 07 Kl. 11.18.46
Brain Breaks

Signalen

Utse en spelledare. Kom överens om rörelser som skall utföras på given signal. Stamp med foten, kan exempelvis betyda att deltagarna ska stampa med foten. …

Läs mer
Hälsa
Forskning

Studie visar att psykisk ohälsa ökar bland unga – speciellt bland tjejer.

STUDIEN SOM PRESENTERADES DEN 30 AUGUSTI 2019 VISAR ATT PSYKISK OHÄLSA ÖKAR BLAND UNGA – SPECIELLT BLAND FLICKOR . Den tredje och sista delen från …

Läs mer
Hopp Skolgård
Forskning

Hormoner utsöndras vid fysisk aktivitet – så påverkas du.

Lägg namnen serotonin, dopamin, noradrenalin och endorfin på minnet. De tre första tre viktiga signalsubstaner medan endorfin är ett hormon. När man är fysiskt aktiv …

Läs mer
59390880_323580865006789_7097694779630157824_n
Forskning

5 minuters rörelse ökar koncentration hos personer med ADHD

5 minuter rörelse, kan det verkligen göra skillnad för koncentrationen hos personer med ADHD? Det menar forskare som funnit en tydlig koppling mellan rörelse och …

Läs mer
Skärmavbild 2019 09 09 Kl. 09.05.46
Träningsprogram

2-minutaren

2 minuter Träningsprogrammet 2 – minutaren består av fyra olika övningar. Varje övning utförs i 30 sekunder. ”2 – minutaren” är ett rörelsekoncept från Träning i Livet.

Läs mer
Namnlöst 3
Träningsprogram

30/30 puls & styrka

4 minuter 30/30 Kraft och Styrka är Träning i Livets eget program. Vi varvar statisk och dynamisk träning under 4 minuter. 30 sekunder dynamisk träning …

Läs mer
Bilder1232
Klicken med vänner

TABATA

4 minuter Tabata innehåller 8 intervaller, där man tränar i 20 sekunder och vilar i 10 sekunder. Musiken ger en tydlig angivelse om när det är …

Läs mer
Bilder1233
Träningsprogram

10:an

2 minuter Ett program där vi jobbar med 10 olika övningar. Första övningen utförs 10 gånger, andra övningen 9 gånger osv. ”10:an” är ett rörelseprogram …

Läs mer
Forskning

Att vistas i naturen som barn gynnar den psykiska hälsan som vuxen.

Är du uppväxt nära naturen? Ny forskning visar att tillgång till grönområden som barn gynnar den psykiska hälsan som vuxen. Med fler grönområden i stadsmiljön …

Läs mer
Forskning

Motoriska svårigheter försvinner inte av sig själv

Niklasson, Rasumssen, Niklasson och Norlander visar i sin studie att motoriska problem inte försvinner med åldern. Sensomotoriska problem i den tidiga barndomen bör därför tas på allvar. Studien visar även att även samma diagnostiska instrument och behandlingsmetoder kan användas för både barn och vuxna med motoriska svårigheter.

Läs mer
Forskning

Flera positiva resultat efter daglig fysisk aktivitet, sammanställd forskning

Erwin et al. uppger att det finns mycket forskning kring positiva effekter av fysiska aktiviteter i klassrummet och att forskningen har ökat de senaste åren. …

Läs mer
IMG 2902
Forskning

Motorik är viktig för inlärning

Små barn med bra motorik har bättre inlärningsförmåga än barn med sämre motorik. Janna Gottwalds banbrytande forskning har fått internationell uppmärksamhet. Studien gjordes på barn …

Läs mer
Forskning

Arbetsminnet blir bättre efter träning

Genom att förlägga gymnastik eller rörelseträning några timmar efter en lektion med intensiv inlärning gynnas arbetsminnet hos barn, visar en forskningsstudie från 2016. Physical Exercise …

Läs mer
Forskning

Fler och starkare mitokondrier med högintensiv träning

I november 2015 publicerade Håkan Westerblad en rapport om hur högintensiv träning ”kickstartar” kroppen genom att nybilda mitokondrier. Hur kan vi dra nytta av detta …

Läs mer
Forskning

Information för barn genom Hjärnfonden.

Här kan ni läsa både om hur hjärnan fungerar och spela Bamses hjärnspel. Läs mer här

Läs mer
Forskning

Hjärnans uppbyggnad och Bamses hjärnspel

Vår hjärna är viktig och vi vill veta mer om den! Hur hjärnan är uppbyggnad och vilken påverkan den har för vår utveckling och hur …

Läs mer
Forskning

Föreläsning av Anders Hansen

Rörelse och fysisk aktivitet är otroligt viktigt för kroppen och hjärnan. I Anders Hansens bok Hjärnstark, kan vi ta del av vad forskning visar. Här …

Läs mer
Forskning

Flera positiva resultat efter daglig fysisk aktivitet, sammanställd forskning

Erwin et al. uppger att det finns mycket forskning kring positiva effekter av fysiska aktiviteter i klassrummet och att forskningen har ökat de senaste åren. …

Läs mer
Forskning

Rörelser vid prov ger bättre resultat

För hjälpa barn med barn med ADHD eller koncentrationssvårigheter hänvisar vi till en studie som gjorts vid University of Central Florida 2015. Forskarna bakom studien …

Läs mer
Forskning

Fördelar med fysisk aktivitet i klassrummet

Parks et al. beskriver hur amerikansk forskning länge vetat om att fysisk aktivitet i klassrummet har flera fördelar. Man menar att genom att integrera fysisk …

Läs mer
Forskning

Hur många steg ska barn och ungdomar ta?

Hur många steg rekommenderas att barn och ungdomar ska ta varje dag? Detta diskuterar i en studie från 2011. Forskarna har kommit fram till att …

Läs mer
Träningsprogram

Räkna ner

5 minuter I rörelseprogrammet Räkna ner utförs 9 olika rörelser i olika tidsintervaller från 60 till 10 sekunder. ”Räkna ner” är ett rörelsekoncept från Träning i Livet.

Läs mer
Forskning

Yoga och mindfullness förbättrar kognitiva funktioner

I Journal of Applied School Psychology, 2010 presenterades en studie vars syfte vara att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra barns kognitiva funktioner. …

Läs mer
Forskning

Hjärnan mår bra av massage

Resultaten från de fyra delstudierna tyder på att mänsklig beröring i form av massage aktiverar ett specifikt hjärnområde som är kopplat till glädje och välbehag, …

Läs mer
Forskning

Mölndal – fysisk aktivitet ger bättre skolresultat

En vetenskaplig studie från 2014 visade att mer fysisk aktivitet på schemat gav förbättrade skolresultat i svenska, matematik och engelska. Forskarna kunde till och med …

Läs mer
Forskning

Folkhälsans rapport om fysisk aktivitet och psykosomatiska besvär

Våra barn och ungdomar rör sig alltför lite! Läs mer om folkhälsans resultat från 2017/18 och ta del av en artikel i ämnet. Folkhälsan menar …

Läs mer
Klicken med vänner

Träna till 100

2.30 I rörelseprogrammet Träna till 100 utförs totalt 100 rörelser, 10 upprepningar av 10 olika rörelser. ”Träna till 100” är ett rörelsekoncept från Träning i Livet.

Läs mer
Forskning

Yoga och mindfulness skapar lugnare klassrumsklimat

2013 publicerades en studie i Journal of Child and Family Studies. Syftet var att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra barnens uppförande i …

Läs mer
Forskning

UTFLYKTER FRÅN FÖRSKOLEGÅRDEN KAN GE BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RÖRELSE!

Förskolegårdens storlek är kopplad till hur barnen rör på sig. Ju större förskolegård, desto mer aktiva är barnen, menar Daniel Berglind, forskare vid institutionen för …

Läs mer
Klicken med vänner

Dra bilen i banan

Läs mer
Bilder1232
Träningsprogram

TABATA

4 minuter Tabata innehåller 8 intervaller, där man tränar i 20 sekunder och vilar i 10 sekunder. Musiken ger en tydlig angivelse om när det är …

Läs mer
Träningsprogram

Sittande TABATA

4 minuter Tabata innehåller 8 intervaller, där man tränar i 20 sekunder och vilar i 10 sekunder. Musiken ger en tydlig angivelse om när det är …

Läs mer
Forskning

Oxytocinets effekter

Oxytocin är ett av kroppens hormon som utsöndras från hypofysen, “må-bra-hormon” eller “kärlekshormor brukar oxytocinet ibland kallas. Flera studier visar att hormonet utsöndras vid beröring …

Läs mer
Forskning

Yoga och ADHD

I denna studien ville man undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde ge en effekt på pojkar med diagnosen Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), både de …

Läs mer
Forskning

Kan meditation minska ADHD-symptom och fungera som en behandlingsmetod?

Forskarns syfte var att undersöka om meditationen kunde vara en metod för att främja typiska beteenden hos barn med ADHD-diagnos; såsom humörsvängningar, uppmärksamhetsproblem och bristande …

Läs mer
Forskning

Bättre akademiska resultat för barn med ADHD efter yoga och mindfulness

Barn med ADHD förbättrade sina resultat efter yoga- och mindfulnessövningar Studiens syfte var att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra de akademiska studierna …

Läs mer
Forskning

Mindfulness och yoga för att förebygga stress och uppförandeproblem

2010 presenterades en studie där forskarna ville undersöka om ett program med yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde användas som åtgärdsprogram i förebyggande syfte, för de …

Läs mer
Träningsprogram

Träna till 100

2.40 minuter I rörelseprogrammet Träna till 100 utförs totalt 100 rörelser, 10 upprepningar av 10 olika rörelser. ”Träna till 100” är ett rörelsekoncept från Träning i Livet.

Läs mer
Klicken med vänner

Rulla in bilen

Läs mer
Hjärna
Forskning

Öka inlärning med hjälp av rörelse

I studie som publicerats i Journal of Abnormal Child Psychology testades 62 pojkar mellan 8 och 12 år. Drygt hälften hade adhd medan pojkarna i kontrollgruppen inte …

Läs mer
DSC 0218
Forskning

Bunkeflomodellen

I våra föreläsningar använder vi oss till stor del av det resultat Ingegärd Ericsson visade fram år 2003 i Bunkefloprojektet. Även uppföljningsstudien 2011 presenteras här. …

Läs mer

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.